Οι Ακόλουθοι

Οι Ακόλουθοι στη μικρή Αρκάνα αντιπροσωπεύουν νεαρά άτομα, και των δύο φύλων. Μπορεί να αντιπροσωπεύουν παιδιά ή νεαρούς ενήλικες, καθώς και κάποιες φορές, ενήλικες με παιγνιώδη διάθεση. Αντιπροσωπεύουν τον ενθουσιασμό και είναι φιλοπερίεργοι και αεικίνητοι, όπως όλα τα παιδιά.

Κάποιες φορές η εμφάνιση των Ακόλουθων σε ένα άνοιγμα σχετίζονται με την άφιξη σημαντικών ειδήσεων και πληροφοριών, ανάλογα με τη θέση στην οποία εμφανίζονται και το ερώτημα.