Οι Ιππότες

Οι Ιππότες αντιπροσωπεύουν πρόσωπα αρσενικού φύλου, κάτω των σαράντα ετών.

Εκφράζουν την πιο ακραία ενέργεια της οικογένειας στην οποία ανήκουν και είναι ιδιαίτερα δυναμικά χαρτιά.
Κάποιες φορές η εμφάνιση Ιπποτών σε ένα άνοιγμα υποδηλώνει ταξίδια και μετακινήσεις, ανάλογα με τη θέση τους σε ένα άνοιγμα και με το ερώτημα που έχει τεθεί.