Οι Ντάμες

Οι Ντάμες στη μικρή Αρκάνα αντιπροσωπεύουν γυναίκες κάθε ηλικίας.

Είναι ιδιαίτερα δημιουργικά χαρτιά, όπως και το θηλυκό στοιχείο γενικότερα στη μικρή Αρκάνα. Κάθε Ντάμα αντιπροσωπεύει τις ιδιότητες και τα ιδανικά της οικογένειας στην οποία ανήκει και κάποιες φορές συμβουλεύει σχετικά με τις ιδιότητες που πρέπει να ενεργοποιήσετε στη ζωή σας.

Ανάλογα με τη θέση του στο άνοιγμα, οι Ντάμες ενδέχεται να δείχνουν και τις καταπιεσμένες πλευρές του εαυτού μας ή "θηλυκές" ποιότητες που είναι απαραίτητο να εκφραστούν αυτή τη στιγμή.