Οι Ρηγάδες

Οι Ρηγάδες στη μικρή Αρκάνα αντιπροσωπεύουν άντρες πάνω από σαράντα ετών.

Οι Ρηγάδες είναι οι βασιλιάδες της μικρής Αρκάνα. Σχετίζονται με την εξουσία, την ισχύ, τους νόμους και τους κανόνες και εκφράζουν αυτές τις ιδιότητες ανάλογα με τα στοιχεία της οικογένειας στην οποία ανήκουν.

Οι Ρηγάδες ενδέχεται επίσης να αντιπροσωπεύουν την πλευρά με την οποία προσπαθούμε να επιβληθούμε και να επικρατήσουμε στον κόσμο. Σε συμβουλευτική θέση υποδεικνύουν τη στάση που πρέπει να κρατήσουμε για να φέρουμε εις πέρας τις επιδιώξεις μας.