Έξι Κούπα
alt
Το Έξι Κούπα είναι ένα πολύ "γλυκό" χαρτί, καθώς απεικονίζει δύο μικρά παιδιά μέσα σε ένα κήπο, να πλησιάζουν και να προσφέρει το ένα μία κούπα γεμάτη λουλούδια στο άλλο. Εδώ υμνείται η παιδικότητα, η καλοσύνη, η "καθαρή ψυχή".


Γενική ερμηνεία
Το Έξι Κούπα συνδέεται σε πρώτο επίπεδο με την παιδική ηλικία και κυρίως με την αθωότητα που αυτή συνεπάγεται. Όταν εμφανιστεί αυτό το χαρτί μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη στα κίνητρα των άλλων, καθώς είναι ευγενή, ανιδιοτελή και ειλικρινή. Επιπλέον, το Έξι Κούπα συνδέεται με τη νοσταλγία και τις αναμνήσεις. Θυμηθείτε τι καλό έχετε ζήσει και αντλήστε από εκεί αισιοδοξία και δύναμη.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η εμφάνιση του Έξι Κούπα μπορεί να σημαίνει την επίτευξη της πολυπόθητης συμφιλίωσης με κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Θυμηθείτε ότι τα Εξάρια έχουν πάντα εξισορροπητική ενέργεια.

Τέλος, σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο, η εμφάνιση του Έξι Κούπα μπορεί να προμηνύει συνάντηση με αγαπημένο πρόσωπο από το παρελθόν ή ότι σύντομα θα λάβετε κάποιο δώρο από κοντινό σας άνθρωπο.

Σε αρνητική θέση
Αν το Έξι Κούπα εμφανιστεί όρθιο σε θέση εμποδίου, τότε κατά πάσα πιθανότητα υποδηλώνει δεν μπορείτε να δείξετε εμπιστοσύνη στους άλλους. Αναλογιστείτε τους λόγους και φανείτε αντικειμενικοί. Ακόμα κι αν κάποιος σας έχει πληγώσει στο παρελθόν, σκεφτείτε μήπως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία και ξεπεράστε παλιές προκαταλήψεις και προβλήματα.

Αντεστραμμένο
Αν το Έξι Κούπα εμφανιστεί ανάποδα, τότε κατά πάσα πιθανότητα έχετε την τάση να προσκολλάστε στο παρελθόν. Δεν μπορείτε να ξεπεράσετε κάποια τραύματα του παρελθόντος, πράγμα που εμποδίζει τη σημερινή σας πρόοδο. Μην αναμασάτε συνεχώς τα ίδια και μην ζείτε στο χθες. Το μόνο που καταφέρνετε είναι να χάνετε το σήμερα.

Επίσης, αν εμφανιστεί το Έξι Κούπα ανάποδα σε ερώτημα σχετικά με τις σχέσεις σας με τους άλλους, εξετάστε προσεκτικά τα κίνητρά τους. Μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται.