Ακόλουθος Μπαστούνι
alt
Ο Ακόλουθος Μπαστούνι αντιπροσωπεύει ένα νεαρό άτομο (παιδί, έφηβο, νεαρό ενήλικα και των δύο φύλων) που χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, ενθουσιασμό και μεγάλη πίστη σε πρόσωπα και ιδανικά. Ο Ακόλουθος Μπαστούνι είναι ένα έξυπνο, αεικίνητο, φιλοπερίεργο άτομο, με αυτοπεποίθηση, πληθωρική διάθεση και δημιουργικά ταλέντα.
Στην απεικόνιση του φύλλου βλέπουμε έναν νεαρό που μοιάζει με κήρυκα, ντυμένο με πλούσια ρούχα, να κρατά ένα μπαστούνι και να έχει το βλέμμα του στραμμένο ψηλά, σημάδι αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στις δυνάμεις του.

Γενική ερμηνεία
Σε ζητήματα που αφορούν τις ερωτικές σχέσεις, ο Ακόλουθος Μπαστούνι είναι ευνοϊκό χαρτί καθώς συμβολίζει τον ενθουσιασμό του έρωτα αλλά και την ερωτική πίστη. Επίσης ενδέχεται να αντιπροσωπεύει έναν θερμό, νεότερο θαυμαστή που σας πολιορκεί.

Σε ζητήματα που αφορούν επαγγελματικές επιδιώξεις, ο Ακόλουθος Μπαστούνι μπορεί να αντιπροσωπεύει μία καινούρια ιδέα που πέφτει στο τραπέζι και οδηγεί σε νέα, ενθουσιώδη ξεκινήματα. Αν έχετε κατά νου τα ιδανικά των Μπαστουνιών (ενεργητικότητα, γρήγορες αλλά σταθερές αποφάσεις, αποφασιστικότητα, δυναμισμός, δράση) τότε είναι στο χέρι σας να πετύχετε το στόχο σας.

Σε αρνητική θέση
Αν ο Ακόλουθος Μπαστούνι εμφανιστεί όρθιος σε θέση εμποδίου, τότε ενδέχεται να υποδηλώνει ότι ένα άτομο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχει αντιρρήσεις σχετικά με ό,τι επιδιώκετε και επιχειρεί να βάλει εμπόδια. Εναλλακτικά, η εμφάνιση του Ακόλουθου Μπαστούνι σε θέση εμποδίου μπορεί να σημαίνει ότι ο ενθουσιασμός σας για ένα νέο πρόσωπο, σχέδιο ή ιδέα λειτουργεί ανασταλτικά: είτε τρομάζει τον άλλον, είτε θολώνει τα νερά σχετικά με τις πραγματικές διαστάσεις και δυνατότητες μιας κατάστασης. Καλό είναι να παίρνετε τα πράγματα "ζεστά" αλλά κρατήστε και μια πισινή.

Αντεστραμμένο
Αν ο Ακόλουθος Μπαστούνι εμφανιστεί ανάποδα, τότε συνήθως αντιπροσωπεύει ένα νεαρό άτομο που εμφανίζει αυταρχική στάση, υπερβολική φιλοδοξία και ρηχά συναισθήματα.

Καταστάσεις
Όταν ο Ακόλουθος Μπαστούνι αντιπροσωπεύει καταστάσεις, συνήθως υποδηλώνει κάποιες μη αναμενόμενες, θετικές ειδήσεις που καταφτάνουν από ένα νεαρό πρόσωπο ή σχετικά με κάποιο νεαρό πρόσωπο. Επίσης, ο Ακόλουθος Μπαστούνι μπορεί να υποδηλώνει σημαντικές πληροφορίες και ειδήσεις που αφορούν στα επαγγελματικά σας ή σε όποιον άλλο τομέα δραστηριοποιήστε δημιουργικά.

Όταν ο Ακόλουθος Μπαστούνι εμφανιστεί ανάποδα και κρίνετε ότι αντιπροσωπεύει καταστάσεις, τότε συνήθως υποδηλώνει την άφιξη κακών ειδήσεων σχετικά με τα δημιουργικά σας σχέδια ή την καθυστέρηση και αναβολή των σχεδίων αυτών.