Δύο Σπαθί
 
alt
Αρκεί και μόνο να κοιτάξουμε την απεικόνιση του Δύο Σπαθί για να καταλάβουμε ότι αυτό το φύλλο μιλά για την επίτευξη της ισορροπίας. Μία γυναίκα με τα μάτια δεμένα ισορροπεί δύο σπαθιά σταυρωμένα πάνω στο στήθος της. Μία εικόνα στατική και ήρεμη.


Γενική ερμηνεία
Υπενθυμίζουμε ότι τα Σπαθιά αφορούν στις ιδέες, τις αντιλήψεις, τη λογική και το λόγο αλλά και σε διαμάχες, διασπάσεις και ήττες. Το Δύο Σπαθί αντιπροσωπεύει την προσπάθεια να ισορροπήσουμε αλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις, έστω και προσωρινά. Η γυναίκα έχει τα μάτια δεμένα, πράγμα που συμβολίζει ότι κάποιες φορές για να επέλθει η ισορροπία και η συμφιλίωση πρέπει να παραβλέπουμε κάποια πράγματα.

Επιπλέον, τα σπαθιά είναι σταυρωμένα πάνω από το μέρος της καρδιάς. Εδώ απεικονίζεται το ιδανικό των Σπαθιών, η λογική. Με άλλα λόγια, αν σας ενδιαφέρει η ισορροπία αυτή τη στιγμή, πρέπει να υποτάξετε την καρδιά στο νου. Αποφύγετε συναισθηματικές εξάρσεις και μην μεγαλοποιείτε τα πράγματα. Ένας συμβιβασμός ίσως είναι αναγκαίος.

Το Δύο Σπαθί διδάσκει την τέχνη του συμβιβασμού αλλά αυτό που πρέπει να έχετε οπωσδήποτε υπ' όψη σας είναι ότι παρά τη φαινομενική στατικότητα της κάρτας, η συμφιλίωση είναι προσωρινή. Το Δύο Σπαθί αντιπροσωπεύει περισσότερο μία ανακωχή στη διαμάχη μεταξύ διασταυρούμενων ιδεών, δυνάμεων ή αντιλήψεων παρά μία μόνιμη ειρήνη. Η κατάσταση τώρα μπορεί να έχει ηρεμήσει όμως η ισορροπία που έχει δημιουργηθεί είναι πραγματικά πολύ εύθραυστη. Χρησιμοποιείστε αυτόν τον χρόνο για να σκεφτείτε τα ιδανικά και τις προθέσεις σας και προχωρήστε σύντομα σε μία ουσιαστική επίλυση των διαφορών που δεν θα αφορά μόνο την επιφάνεια.

Κάποιες φορές το Δύο Σπαθί ενδέχεται να αφορά τις εσωτερικές μας διαμάχες. Η σύγκρουση μεταξύ καρδιάς και μυαλού ή μεταξύ επιλογών μπορεί να είναι τόσο σφοδρή που το άτομο να βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό του. Σε αυτήν την περίπτωση το Δύο Σπαθί υποδηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε τη χρυσή τομή, πράγμα που θα φέρει ανακούφιση στη ζωή σας. Φροντίστε όμως και πάλι να μην μείνετε στην επιφάνεια, διαφορετικά σύντομα θα ξαναβρεθείτε σε θέση μάχης.

Σε αρνητική θέση
Όταν το Δύο Σπαθί πέσει όρθιο σε αρνητική θέση, υποδηλώνει ότι ενδέχεται να καταπιέζετε υπερβολικά τα αρνητικά σας συναισθήματα (θυμός, στεναχώρια, απογοήτευση κ.α.) για να επιτύχετε μια ισορροπία, αυτό όμως δεν σας ωφελεί. Εκφράστε αυτό που σας συμβαίνει. Ανοιχτείτε στους άλλους, ρίξτε τις άμυνες σας και κυρίως μη φοβάστε το ιδανικό των Σπαθιών, την αλήθεια.

Αντεστραμμένο
Όταν το Δύο Σπαθί εμφανιστεί ανάποδα υποδηλώνει ότι οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν μπορούν να συμφιλιωθούν. Οποιαδήποτε ανακωχή είχε εδραιωθεί στο παρελθόν καταρρέει και οι συγκρούσεις (ιδεολογικές ή πρακτικές) συνεχίζονται. Δώστε τη μάχη σας με αξιοπρέπεια και ετοιμαστείτε για όλα τα ενδεχόμενα. Επίσης η εμφάνιση του Δύο Σπαθί ανάποδα προειδοποιεί για τον κίνδυνο εξαπάτησης από ανθρώπους διπρόσωπους και δόλιους.