Δύναμη και Δικαιοσύνη - Διαφορά αρίθμησης Εκτύπωση


Μεταξύ των αναλυτών του Ταρό, υπάρχει μία παλαιά, μικρή διαμάχη σχετικά με την ορθή αρίθμηση των καρτών Δύναμη και Δικαιοσύνη.

Για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Αρχικά, οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνα δεν είχαν αριθμούς. Αργότερα, στην πρώτη Ταρό που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην Ευρώπη, την Ταρό της Μασσαλίας, οι αριθμοί ήταν 8 για την Δικαιοσύνη και 11 για την Δύναμη. Όμως, ο Arthur Waite που δημιούργησε την δημοφιλέστερη τράπουλα που επικράτησε τελικά, αντέστρεψε αυτούς τους αριθμούς και έδωσε το 8 στη Δύναμη και το 11 στην Δικαιοσύνη για να υπάρχει αστρολιγική αντιστοιχία και ισορροπία (δεδομένου ότι η Δύναμη αντιστοιχεί στον Λέοντα και η Δικαιοσύνη στον Ζυγό). Λίγο καιρό μετά όμως, ο Alistair Crowley δημιούργησε την δική του τράπουλα (με το όνομα Thoth) και επανέφερε την παλαιά αρίθμηση, αν και συμφωνεί με την ζωδιακή αντιστοιχία.

Μεταξύ των αναλυτών του Ταρό πάντως, είναι αποδεκτό ο καθένας να χρησιμοποιεί ο καθένας την τράπουλα (και άρα την αρίθμηση) που του ταιριάζει καλύτερα. Δεν έχει καμία επίδραση στην ανάλυση των καρτών, είναι απλά θέμα προτίμησης!